Sarkoidoza to choróbsko Besniera-Boecka-Schaumanna to dolegliwość układu odpornościowego charakteryzująca się powstawaniem małych grudek zapalnych (ziarniniaków), które nie podlegają martwicy. Najczęstszą podłożem POChP jest narażenie na dym tytoniowy, również inne czynniki, np. substancje drażniące z środowiska oraz stany wrodzone, np. brak alfa1-antytrypsyny, również mogą wpędzić do rozwinięcia się choroby. W USA POChP jest czwartą pod względem popularności przyczyną zgonów. Objawy są nieindywidualne. Poznanie stawia się na podstawie badania spirometrycznego.

Astma to przewlekła, zapalna choróbsko dróg oddechowych, u podłoża której leży nadreaktywność oskrzeli, która kieruje do nawracających napadów duszności. Kaszel, przychodzi szczególnie w nocy i nad ranem. W badaniach czynności płuc (np. spirometria) stwierdza się obturację oskrzeli i cechy restrykcji tkanki płucnej. W badaniu rentgenowskim klatki piersiowej spostrzega się rewolucje o charakterze "mlecznego szkła" (nieznaczne zacienienie obszaru płuc) i wytłuszczenie ścian oskrzeli. W badaniu tomokomputerowym zauważalne są podobne rewolucje obejmujące całe płuca oraz drobne guzki. W diagnostyce stosuje się również badanie histopatologiczne tkanki wziętej w czasie biopsji płuca. Choroba kapituluje zwykle samoistnie po poniechaniu palenia tytoniu.
Nazwa firmy Dr hab. med. Wojciech J. Piotrowski
Ulica Piotrkowska 121
Kod pocztowy 90-430
Miejscowość Łódź
Region Łódzkie
NIP 725-125-02-35
Telefon 606 252 684