Doradztwo Ubezpieczeniowe w zakresie życie i zdrowie, majątek, emerytura oraz inwestycje. W swojej ofercie posiadam odpowiednie dla każdego ubezpieczenia na życie,ubezpieczenia majątkowe, mieszkań i domów od wszelkich zdarzeń losowych, kradzieży i odpowiedzialności cywilnej. Sprzedaję udziały w funduszach inwestycyjnych parasolowych a także pakiety medyczne. Cena przystępna, w zależności od potrzeb. Zapraszam do kontaktów w celu indywidualnych, bezpłatnych konsultacji.